Databasen uppdateras med nya modeller minst nio gånger om året.

Upphandling av data

Under våren 2012 genomförde Konsumentverket en upphandling av tjänsten att leverera data om bilar till Bilsvar. Potentiella leverantörer av bildata bjöds in att delta i upphandlingen och att lämna anbud för att bli dataleverantör till Bilsvar. Företaget Ynnor Autonet AB vann upphandlingen men har sedan sålt denna del av verksamheten till Bilvision AB.

Om fel i databasen

Eventuella felaktigheter i data samlas in av Konsumentverket och vidarebefordras till Bilvision för granskning och åtgärd.