Energimyndigheten hjälper till att uppfylla målen för en effektivare energianvändning och en växande andel förnybar energi genom att driva på teknikutvecklingen och främja energieffektivisering och en smartare energianvändning inom transportsektorn. Med ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat.

Vill du veta mer om energifrågor kopplat till bilar och bilägande hittar du mer information på Energimyndighetens webbplats eller klicka på länkana intill.