I vårt uppdrag ingår också byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten i det samlade transportsystemet. För att samhället ska kunna utvecklas, måste transporterna fungera. Ökad tillgänglighet blir allt viktigare.

Vision 

Vår vision är att Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. En vision som innebär att vi ska skapa förutsättningar för ett robust och effektivt transportsystem som är energieffektivt och säkert. Samtidigt ska vi säkerställa att trafikanter och transportörer har goda möjligheter att genomföra sina resor och transporter.

Mer information

Vill du veta mer om miljö- och säkerhetsfrågor med anknytning till bilar och bilägande hittar du mer information på Trafikverkets webbplats eller via länkarna intill.