Kostnaderna som tas med i beräkningen är värdeminskning, reparationer och service, däckkostnad, bränslekostnad, skatt, försäkring, besiktning och eventuell parkering. Förutsättningarna som du anger är: innehavstid och körsträcka.

Observera att kostnad för finansiering av bilköpet, exempelvis banklån, inte ingår i kalkylen