Ägaren till en bil är i de flesta bilar skyldig att betala fordonsskatt. Värdena för fordonsskatt i Bilsvar kommer från Autonet. För kostnad för besiktning används i Bilsvar en schablon på 350 kr i beräkningarna. Nya bilar ska besiktas först det tredje året. I Bilsvar fördelas den sammanlagda besiktningskostnaden på innehavstiden. För nya bilar innebär det att med en innehavstid på fyra år blir din besiktningskostnad 175 kr per år (0 kr + 0 kr +350 kr +350 kr) / 4