Bränsleförbrukningen som anges i Bilsvar är det officiella värdet för bilmodellens bränsleförbrukning under blandad körning enligt den standardiserade europeiska körcykeln. Syftet med detta officiella värde är att det ska vara möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning med varandra. Värdet anger hur mycket bränsle en bilmodell drar per 100 km enligt testcykeln.

För bilmodeller som drivs med gas anges förbrukningen vid gasdrift i kubikmeter. Före 2011 angavs ingen officiell bränsleförbrukning för etanol för bilmodeller som kan drivas med både etanol (E85) och bensin. För rena elbilar mäts förbrukningen i kilowattimmar (kWh) per 100 kilometer. Laddhybrider testas enligt samma körcykel som övriga fordon. Men de testas på två olika sätt. Dels körs en cykel då batteriet är fulladdat, dels körs en cykel på tomt batteri (d.v.s. på antingen bensin eller diesel). Resultaten fastställs sedan genom en jämförelse mellan en fast körsträcka i hybridläge (tomt batteri) och uppmätt maximal körsträcka på eldrift.

 

Gå till Bilsvars startsida och jämför 30 000 olika bilmodeller