I ekonomikalkylen är det primärbränslet som bestämmer vilket bränslepris som används. Se under "Beräkna ägarkostnad" på fliken "Ekonomi".