Priser för bilförsäkring varierar väldigt mycket beroende bland annat på kön, ålder, postnummer, parkeringsform, körsträcka, försäkringsbolag. Vi använder två schabloner i beräkningen: 2000 kr för nya bilar (nya till tre år gamla bilar) och 4000 kr för alla andra bilar. Schablonen för nya bilar är lägre eftersom de allra flesta nya bilar har en vagnskadegaranti, ofta på tre år. Då räknar Bilsvar med att bilen bara behöver vara halvförsäkrad. Du kan ändra dess värden i kalkylen.