Den övergripande säkerhetsbedömningen är en sammanvägning av resultaten från testerna för skydd av vuxna, skydd av barn, fotgängarskydd och förarstödsystem.

EuroNCAP står för The European New Car Assessment Programme. EuroNCAP består av olika europeiska myndigheter och organisationer, bland annat Trafikverket från Sverige.