I Bilsvar har vi antagit följande förutsättningar i beräkningen: Innehavstid: 3 år Körsträcka: 1500 mil/år Bränslepris: (uppdateras månatligen) Försäkring: 4000 kr/år (2000 kr för nya bilar) Besiktning: 350 kr/år Parkering: 0 kr.

Du kan ändra dessa värden när du är på ”Information om bilen” eller på ”Jämför valda bilar”. Klicka på fliken ”Ekonomi” och anpassa värdena efter vad som gäller för dig. Utöver detta räknar Bilsvar med bilmodellens bränsleförbrukning, skatt och de övriga uppskattade ekonomiska värdena för värdeminskning, service och reparationer och däckkostnad som dataleverantören Ynnor Autonet AB levererar till Bilsvar.

Observera att kostnad för finansiering av bilköpet, exempelvis banklån, inte ingår i kalkylen