Reparationskostnad

Autonet har analyserat reparationskostnaderna för sina kunders bilar och räknat ut ett medianvärde för reparationskostnaderna per bilmodell. Detta medianvärde räknas om till en milkostnad per bilmodell som används i kalkylen. Reparationskostnaderna per mil ökar med körsträckan.

Servicekostnad

Service kan vara allt från oljebyte till en total genomgång av exempelvis drivremmar, oljor, torkarblad och påfyllning av olika vätskor. Autonet analyserar sina kunders serviceavtal och utifrån dessa tagit fram en milkostnad per bilmodell. Eftersom Autonet huvudsakligen arbetar med företagsbilar med avtalsperioder om 3-4 år har tar kalkylen inte hänsyn till de pucklar av ökade kostnader som uppkommer vid exempelvis kamremsbyten. Kalkylen inkluderar generalagentens service som ingår för vissa modeller