Fordonsskatt

Den registrerade ägaren till ett fordon är skyldig att betala fordonsskatt. Läs mer om fordonsskatten via länken till höger.

Besiktning

Den 1 juli 2010 upphörde monopolet på fordonsbesiktningen i Sverige. Det innebär att fler olika företag kan utföra bilbesiktningar och priserna kan variera.

I Bilsvar används en schablon på 350 kr i beräkningarna av bilmodellens kostnad för besiktning. Nya bilar ska besiktas först det tredje året. I Bilsvar fördelas den sammanlagda besiktningskostnaden på innehavstiden.

Ett exempel:

Besiktningskostnaden för en ny bil som behålls i fyra år blir i Bilsvar 175 kr per år (0 kr + 0 kr +350 kr +350 kr) / 4

Du kan ändra denna schablon till värden som passar dina förhållanden. Klicka dig fram till ”Information om bilen” och klicka på fliken ”Ekonomi”.

Besikning samredovisas med fordonsskatten.