Klassningen sker avseende utsläppsmängd av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Bilmodeller äldre än 2011 klassas enligt Miljöklasser. 

Euro 3

Den svenska benämningen är miljöklass 2000: Lagstiftad nivå för åren 2001- 2005

Euro 4

Den svenska benämningen är miljöklass 2005: Lagstiftad nivå sedan 2006-2010

Miljöklass 2005PM

Fordon som har motor med dieselmotorer och uppfyller krav på partikelutsläpp. Ingår i Euro 5 från och med 2011.

Euro 5

Utsläppsklassen Euro 5 är obligatoriskt minimikrav för nya bilmodeller som säljs i Sverige från och med januari 2011. Tillverkare och generalagenter har dock möjlighet att begära dispens från kraven under en övergångsperiod. Därför kommer alltså en del nya bilmodeller som inte klarar Euro 5 att finnas till försäljning något år framåt.

Euro 6

Det finns även en Euro 6-norm som innebär ytterligare skärpta utsläppskrav för dieselbilar, och den kommer att bli obligatorisk för alla nya bilmodeller som säljs från och med den 1 september 2015.

El

Gäller bilmodeller som drivs enbart med elektricitet från batterier.

Elhybrid

Gäller bilmodeller som för sin framdrivning hämtar energi från två källor som är placerade i bilen och där den ena källan är lagrad energi i form av ett förbrukningsbart bränsle och den andra källan är ett batteri, en kondensator, ett svänghjul, en generator eller annan anordning för lagring av elektrisk energi.

Laddhybrid

Gäller bilmodeller som uppfyller förutsättningarna för utsläppsklassen Elhybrid, men dessutom har möjlighet till extern laddning med elektrisk energi.