Hur värdeminskning beräknas i Bilsvar

Körsträckan används både i beräkningen av vad bilmodellen ungefär är värd idag och vad den ungefär kommer att vara värd efter innehavstidens slut. Om du inte ändrar körsträckan använder Bilsvar 1500 mil om året i båda dessa uträkningar.

Om att göra en kalkyl utifrån din egen körsträcka

När du anger körsträckan till exempelvis 3000 mil kommer Bilsvar beräkna vad bilmodellen ungefär kommer vara värd efter innehavstidens slut utifrån att du kör 3000 mil om året.

Om du gör kalkyller på begagnade bilar beräknar Bilsvar först vad bilarna ungefär är värd idag utifrån att de körts 1500 mil om året av tidigare ägare. Sen beräknar Bilsvar vad bilarna ungefär kommer att vara värda efter innehavstidens slut utifrån den körsträckan du anger i kalkylen. Skillnaden mellan dessa värden är värdeminskningen. Värdeminskningen delas sedan med det antal år du har tänkt behålla bilen, det vill säga innehavstiden. Då får du en ungefärlig uppskattning vad värdeminskningen kommer att bli per år.

Körsträckan och beräkning av bilens värde

Eftersom Bilsvar inte räknar på individuella bilar utan ungefärliga marknadsvärden för bilmodeller måste Bilsvar anta hur långt bilen har gått. Eftersom 1500 mil om året är en ganska normal körsträcka används det i beräkninen av hur mycket bilen har sjunkit i värde fram till idag.

Värdeminskning för gamla bilar

Bilmodeller som befinner sig i slutet av sin livscykel, som de äldsta i Bilsvar, har mycket låg värdeminskning, ibland ingen alls. Det avgörande för bilens pris är då snarast om den går igenom besiktningen eller inte.

Grafen illusterar hur värdeminskningen i Bilsvar utvecklas över tid.